Νεα

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, που εκλέχτηκε από την Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, με την εξής σύνθεση: